Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-242912-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng GD&ĐT huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi đã thông báo cho nhà trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi trường trường trung học cơ sở vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 13 Điều lệ trường trung học hiện hành, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm
Bước 2: Trưởng phòng GD&ĐT căn cứ mức độ vi phạm, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện
Bước 3: Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục và đơn vị bị đình chỉ có hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục trở lại (thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ trường trung học hiện hành) Phòng GD&ĐT ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì phòng GD&ĐT phải có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường trung học cơ sở bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục
- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này
- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền
- Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục
- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử
- Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo
Biên bản kiểm tra
Các chứng cứ chứng minh trường trung học vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Điều lệ trường trung học hiện hành
Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-242912-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24