Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-243037-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) hoặc gửi qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động bến bến khách ngang sông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ bến hoặc chủ đầu tư gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện (thành phố). cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h00’ -11h30’, buổi chiều: từ 13h00’ – 16h30’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị), hoàn thiện Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến bến khách ngang sông (theo mẫu)
Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi của bến (nếu bến có thay đổi về vùng đất, vùng nước)
Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong (trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến bến khách ngang sông
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông 40.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Trường hợp Giấy phép hoạt động của bến hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi thay đổi về vùng đất, vùng nước hoặc chuyển quyền sở hữu) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-243037-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26