Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244052-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ, Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm/Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm/Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển đặc biệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ về Hạt kiểm lâm hoặc Đội kiểm lâm cơ động nơi có lâm sản đề nghị vận chuyển
- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt kiểm lâm (đối với các huyện) hoặc Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR (đối với địa bàn Thành phố Bắc Giang)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu toàn bộ hồ sơ, giấy tờ có liên quan do tổ chức, cá nhân xuất trình hoặc gửi đến. Viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian kiểm tra (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì thông báo thời gian kiểm tra qua điện thoại)
Bước 2: Thẩm định và cấp giấy phép
- Lãnh đạo Hạt/Đội giao cho cán bộ phụ trách Thanh tra pháp chế tổ chức kiểm tra thực tế nơi có động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần vận chuyển theo thời gian ghi trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra nguồn gốc của động vật hoang dã (hồ sơ chứng minh nguồn gốc động vật hoang dã đề nghị đăng ký gây nuôi)
- Kiểm tra thực tế chủng loại, số lượng, khối lượng loài động, thực vật rừng đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt
- Lập biên bản kiểm tra làm căn cứ xem xét đề nghị cấp giấy giấy phép vận chuyển đặc biệt.
Nếu đủ điều kiện thì hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Hạt/Đội xem xét, ký giấy phép vận chuyển đặc biệt; chuyển kết quả xuống bộ phận TNHSHC
Bước 3: Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR theo phiếu hẹn (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (theo mẫu)
Tài liệu chứng minh về nguồn gốc hợp pháp của lâm sản là thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244052-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ, Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23