Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244054-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ, Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm/Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép vận chuyển gấu (trường hợp vận chuyển gấu nội tỉnh) hoặc giấy phép vận chuyển đặc biệt (trường hợp vận chuyển gấu ra ngoài tỉnh)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ:
Chủ nuôi gấu nộp 01 bộ hồ sơ về Hạt kiểm lâm hoặc Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR nơi có gấu vận chuyển.
- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt kiểm lâm (đối với các huyện) hoặc Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR (đối với địa bàn Thành phố Bắc Giang)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn làm việc
Bước 2: Thẩm định, phê duyệt:
Lãnh đạo Hạt/Đội giao cho cán bộ phụ trách Thanh tra pháp chế tổ thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi.
Lập báo cáo đề xuất trình Lãnh đạo Hạt/Đội xem xét, ký văn bản cho phép vận chuyển gấu (trong phạm vi nội tỉnh) hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (ra địa bàn ngoài tỉnh). Chuyển kết quả xuống bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính
Bước 3: Trả kết quả:
Chủ nuôi gấu nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR theo Phiếu hẹn (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử
- Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ gắn chíp điện tử, trước khi vận chuyển phải được Hạt Kiểm lâm/Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi
- Nơi tiếp nhận gấu là các trại đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu hoặc là cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước
- Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khoẻ của gấu trong quá trình vận chuyển
Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (theo mẫu)
Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép vận chuyển Gấu - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244054-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ, Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30