Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244057-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy và chữa cháy rừng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm/Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy và chữa cháy rừng
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Hạt Kiểm lâm/Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ
Chủ rừng hoặc chủ gỗ nộp hồ sơ về Hạt kiểm lâm hoặc Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm.
- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt kiểm lâm (đối với các huyện) hoặc Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR (đối với địa bàn Thành phố Bắc Giang).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Đóng dấu búa kiểm lâm
Công chức Kiểm lâm được giao nhiệm vụ đóng búa kiểm lâm phải tiến hành xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định; đối chiếu gỗ thực tế với lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập; nếu gỗ có nguồn gốc hợp pháp và phù hợp với lý lịch thì tổ chức đóng dấu búa kiểm lâm tại kho, bãi tập trung gỗ của chủ rừng hoặc chủ gỗ.
Sau khi gỗ đã được đóng dấu búa, công chức Kiểm lâm lập Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm và giao cho chủ rừng hoặc chủ gỗ 01 liên (kèm theo 01 bộ hồ sơ nguồn gốc gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ nộp)
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm (nếu là tổ chức)
Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập (theo mẫu)
Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Lý lịch gỗ tròn
Tải về
Lý lịch gỗ xẻ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đóng dấu búa kiểm lâm - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244057-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21