Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244153-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình; lập tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với trường hợp hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình có đủ các giấy tờ theo quy định và thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại hiện hành
Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình và chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho chủ trang trại trong thời gian 5 ngày làm việc;
Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong đó nêu rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình phải đạt tiêu chuẩn về tiêu chí xác định kinh tế trang trại:
a) Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:
- Có mức hạn điền tối thiểu 2,1 ha
- Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm
b) Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên
c) Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp:
- Có diện tích tối thiểu 31 ha
- Giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244153-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
21