Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244156-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chủ trang trại nộp đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố thẩm định hồ sơ, lập tờ trình và trình UBND huyện, thành phố quyết định cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trạng trại đối với trường hợp hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình có đủ các giấy tờ theo quy định và thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại hiện hành
Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình và chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho chủ trang trại. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố gửi văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình phải đạt tiêu chuẩn về tiêu chí xác định kinh tế trang trại:
a) Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:
- Có mức hạn điền tối thiểu 2,1 ha
- Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm
b) Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên
c) Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp:
- Có diện tích tối thiểu 31 ha
- Giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu)
Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp đối với trường hợp giấy chứng nhận bị rách, nát
Đối với trường hợp giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại của chủ trang trại phải có xác nhận của địa phương nơi trang trại sản xuất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244156-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
20