Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-250970-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang hoặc thông qua hệ thống Bưu chính
Thời hạn giải quyết: - Không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết
- Trường hợp đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thụ lý đơn hoặc Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ trụ tiếp tại Sở Ngoại vụ, số 45 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hoặc gửi qua đường Bưu điện
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản trả lời của Sở Ngoại vụ về việc thụ lý hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ
- Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường Bưu điện:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ
Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo đúng địa chỉ cá nhân, tổ chức ghi trong hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ
+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định của pháp luật
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai
- Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết
Đơn Khiếu nại theo mẫu quy định
Quyết định hành chính bị khiếu nại, bản photo (nếu có)
Bản pho to Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Bản pho to Giấy ủy quyền theo mẫu quy định (nếu có)
Bản pho to các tài liệu có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại (mẫu số 32) Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra
Tải về
Đơn khiếu nại (mẫu số 41) Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại lần hai - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-250970-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24