Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-251831-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Sở Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện. Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do
Bản khai ( Mẫu HH 1)
Bản sao giấy khai sinh
Một trong các giấy tờ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học:
Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước
Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng
Hoặc bản sao quyết định trợ cấp, phụ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH của bố hoặc mẹ
Danh sách đề nghị ( Mẫu số 02- DSCĐHH) của Phòng Lao động- TB&XH
Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Mẫu HH5)
Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hoá học do Giám đốc Sở Y tế cấp (Mẫu HH6)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai (Mẫu HH1)
Tải về
Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Mẫu HH5)
Tải về
Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hoá học do Giám đốc Sở Y tế cấp (Mẫu HH6)
Tải về

0
35