Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-252542-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ tổng hợp, báo cáo đề nghị thu hồi giấy phép gửi đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Bước 2: Sau khi kiểm tra, xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và xã hội có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ra quyết định thu hồi giấy phép
Các hồ sơ tài liệu vi phạm:
+ Vi phạm quy định tại Điều 4 của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003
+ Tẩy xoá, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý
+ Cơ sở cai nghiện dừng hoạt động hoặcgiải thể, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
+ Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý mà cơ sở vẫn chưa hoạt động
+ Cơ sở cai nghiện bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đến hoạt động cai nghiện ma tuý từ ba lần liên tiếp trở lên trong thời hạn của giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý
Văn bản của sở Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quyết định thu hồi giấy phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ quan tổ chức, cá nhân - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-252542-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
45