Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-253214-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Vào sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi bổ sung, thay thế xe, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông báo theo mẫu quy định gửi Sở Giao thông vận tải và gửi bến xe hai đầu tuyến để phối hợp thực hiện
- Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3555.376
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý, theo dõi việc bổ sung, thay thế xe đang khai thác trên tuyến của Doanh nghiệp, hợp tác xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trước khi thực hiện giảm tần suất chạy xe hoặc ngừng khai thác trên tuyến ít nhất 20 (hai mươi) ngày, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông vận tải và bến xe hai đầu tuyến
- Trước khi tuyến ngừng hoạt động hoặc giảm tần suất chạy xe ít nhất 07 (bảy) ngày, bến xe hai đầu tuyến có trách nhiệm thông báo công khai tại bến xe.
- Sau thời điểm ngừng khai thác 05 (năm) ngày làm việc, doanh nghiệp, hợp tác xã phải nộp lại phù hiệu của xe ngừng khai thác trên tuyến cho Sở Giao thông vận tải nơi cấp
Thông báo bổ sung, thay thế xe tuyến vận tải hành khách cố định (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo ngừng hoạt động, giảm tần suất chạy xe trên tuyến cố định - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-253214-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
38