Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS107
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trong giờ hành chính tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn:
Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận, xem xét hồ sơ nếu đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn ghi rõ ngày giờ trả giấy cấp phép trong giấy hẹn ghi rõ số lượng, thành phần hồ sơ đã nhận. Bộ phận một cửa có nhiệm vụ giải thích, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức cách thức thực hiện nếu các cá nhân, tổ chức chưa rõ đồng thời công bố mức thu phí sử dụng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận gửi hồ sơ đến bộ phận xử lý, nghiên cứu cấp phép hoặc trả lời (nếu không đủ điều kiện cấp phép). Bộ phận xử lý hoàn thành việc cấp phép hoặc trả lời gửi lại bộ phận tiếp nhận trước thời điểm hẹn trả ít nhất 01 ngày trong thời gian giải quyết thủ tục
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn
Bộ phận tiếp nhận tính phí và tổ chức thu phí theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phải trừ lại ít nhất 1,5m cho người đi bộ lưu thông. Trường hợp vỉa hè ≤ 1,5m hoặc không có vỉa hè thì chỉ được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường cho việc tang nhưng phần lòng đường còn lại tối thiểu đảm bảo một làn xe (≥ 3,5m)
Thời gian chiếm dụng không quá 48 giờ
Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu)
Bản vẽ mặt bằng sử dụng (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản vẽ mặt bằng sử dụng
Tải về
Mẫu Đơn đề nghị sử dụng lòng đường, hè phố tổ chức việc tang
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Phí sử dụng lề đ¬ường, bến bãi vào việc sinh hoạt (Làm rạp đám hỷ,…) 500 đồng/m2/ngày
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28