Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS181
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và xã hội để đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.
- Địa chỉ: Số 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 02403.529.266 - Fax: 02403.858.739
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Lao động - TB&XH) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra; trình Giám đốc Sở ký, thông báo xác nhận công bố hợp quy đối với hồ sơ đạt yêu cầu
Bước 3: Chuyển thông báo xác nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân; thông báo trên trang thông tin điện tử (website) của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản công bố hợp quy đã được các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định xác nhận (Phụ lục 07)
Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp
Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng, hướng dẫn sử dụng)
Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bản công bố hợp quy
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS181
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, An toàn lao động
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21