Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS194
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người làm đề nghị miễn giảm kinh phí đóng góp cho người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng làm 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đuờng bưu điện đến UBND cấp xã nơi cư trú
Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định mức miễn, giảm kinh phí đóng góp đối với từng trường hợp
- Trường hợp không được miễn, giảm UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không được miễn, giảm cho người làm đơn
Đơn đề nghị miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (Mẫu số 02)
Bản sao một trong các loại giấy tờ chứng minh diện được miễn, giảm như:
+ Người thuộc hộ nghèo
+ Gia đình chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Người chưa thành niên
+ Người thuộc diện bảo trợ xã hội; người khuyết tật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS194
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24