Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS21
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Phòng Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thanh tra, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, trình UBND cấp huyện
Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, làm văn bản xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ
Bước 4: Sau khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động của trường THCS và chuyển kết qủa cho cá nhân, tổ chức
Văn bản đề nghị của UBND cấp xã hoặc cá nhân
Phương án khi đình chỉ hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đình chỉ hoạt động trường Trung học Cơ Sở - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS21
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32