Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS240
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển phòng Quản lý đất đai để giải quyết theo quy định
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận, in giấy chứng nhận chuyển về phòng Quản lý đất đai
Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức nộp hồ sơ biết lý do và trả lại hồ sơ theo quy định
Trường hợp đủ điều kiện phòng Quản lý đất đai dự thảo tờ trình, trình lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và dự thảo Quyết định cấp giấy do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 4: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đến, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 5: Sau khi nhận Quyết định và giấy chứng nhận của UBND tỉnh, phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm chuyển Quyết định và giấy chứng nhận đến bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức đến nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả theo quy định
Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo Mẫu số 03/ĐK-GCN)
Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc bản án hoặc quyết định thi hành án hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan thi hành án;Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản công chứng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (bản gốc)
Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Khi nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu)
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có)
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 01/ĐK-GCN) (nếu đơn vị có nhu cầu cấp mới)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký biến động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/giấy
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 20.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS240
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29