Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS246
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh do UBND cấp xã chuyển đến; kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ đối tượng gửi Sở Lao động - TB&XH
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH tiếp nhận hồ sơ do Phòng Lao động-TBXH huyện, thành phố chuyển đến; Kiểm tra, tổng hợp danh sách đề nghị UBND tỉnh ra quyết định
Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp1 lần
Bước 4: Sở Lao động- TB&XH chuyển trả quyết định cho tổ chức, cá nhân
Bản khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần), mẫu 1b hoặc 1c
Một giấy chứng tử hoặc giấy báo tử tử sỹ (đối với đối tượng đã từ trần), bản sao có chứng thực
Bản sao giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan chứng minh đúng đối tượng
Biên bản xét duyệt của hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn ( mẫu số 2)
Công văn đề nghị (mẫu 3A); Danh sách đối tượng ( mẫu 3B) của Phòng Lao động TB& XH huyện, thành phố
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân của đối tượng
Tải về
Bản khai cá nhân của đối tượng
Tải về
Biên bản xét duyệt của hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn
Tải về
Công văn đề nghị
Tải về
Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS246
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12