Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS287
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng và hồ sơ gốc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc gửi qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hẹn thời gian kiểm tra, vào sổ tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.
- Địa chỉ: Toà nhà khối cơ quan chuyên môn, khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc
- Điện thoại: 0240.3555.376;
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Quản lý Vận tải công nghiệp thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra xe máy chuyên dùng, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Thời gian trả kết quả: Buổi sáng: từ 7h30’ -11h30’, buổi chiều: từ 14h00’ – 16h00’), từ thứ hai 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp mất 1 trong mất một trong số các giấy tờ trong phiếu kê khai di chuyển hồ sơ, chủ sở hữu phải:
- Lập bản cam đoan (theo mẫu);
- Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp đăng ký sau 15 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp mất toàn bộ hồ sơ di chuyển chủ sở hữu phải:
- Lập bản cam đoan (theo mẫu);
- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương 07 ngày liên tiếp (theo mẫu);
- Trường hợp mất do thiên tai, hoả hoạn không phải đăng thông báo nhưng phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương.
- Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp đăng ký chủ sở hữu không được bán, cầm cố, thế chấp xe máy chuyên dùng;
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc gửi qua đường bưu chính.
Phiếu di chuyển xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ đã đăng ký.
Một trong những giấy tờ sau:
- Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hoá đơn tài chính (Bản chính);
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng;
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;
(Xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu chỉ nộp hồ sơ quy định tại mục 1và 2)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng đã đăng ký tại tỉnh, thành phố khác di chuyển đến) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS287
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
12