Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS327
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu kiểm tra hồ sơ không đủ, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Sở Giao thông vận tải thẩm định và ra quyết định phê duyệt sau 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ bến gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải (hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ và ghi số điện thoại của người gửi).
- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải ,Tầng 1 - Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn - Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang. (Khu vực Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang);
- Điện thoại: 0240.3.555.376;
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 13h30’ - 16h30’), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Quản lý vận tải công nghiệp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu kiểm tra không đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Sở Giao thông vận tải thẩm định và ra quyết định phê duyệt sau 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'; Buổi chiều: từ 13h30’ - 16h30’), từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Đơn đề nghị phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến theo mẫu (bản chính);
Quyết định thành lập hoặc giấy cấp phép hoạt động của bến còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ( bản sao công chứng);
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa ( bản sao công chứng - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực ( bản sao công chứng);
Dự thảo Quy trình vận hành, khai thác bến;
Các tài liệu khác liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS327
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [4]

0
12