Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS331
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi thực hiện di dời dự án.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày, tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đảm bảo các nội dung theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình của Sở tài chính; Quyết định phê duyệt giá khởi điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải di dời lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính nhận giấy giao nhận hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bàn giao cho Phòng Giá;
- Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Cao, TP Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3550.500/ Fax: 0240.3858.802.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Phòng Giá tiến hành xem xét tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng thẩm định giá để thẩm định giá tài sản gắn liền với đất, giá trị quyền sử dụng đất và tiến hành thẩm định.
Bước 3: Sau khi có kết quả của Hội đồng thẩm định, phòng Giá tham mưu lãnh đạo Sở lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung sau:
+ Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước; có ý kiến về giá tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước để doanh nghiệp quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất theo quy định;
+ Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Bản chính chứng thư thẩm định giá (nếu thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá).
Hồ sơ photocopy các giấy tờ có liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ
Ý kiến của các cơ quan chức năng của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí cũ (bản sao);
Trường hợp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có Văn bản kèm 01 bộ hồ sơ theo quy định trên, gửi Sở Tài chính đề nghị xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS331
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14