Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS55
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để xem xét, thẩm định:
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất;
- Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện hoặc bản đồ trích đo địa chính, trích bản vẽ quy hoạch xây dựng.
- Năng lực hành nghề của đơn vị, cá nhân khảo sát.
- Dự thảo chứng chỉ quy hoạch xây dựng trình Chủ tịch UBND cấp huyện
Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện cấp chứng chỉ quy hoạch; kết quả chuyển lại bộ phận một cửa
Bước 4: Cá nhân xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng phải đảm về nội dung, hình thức theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các quy định hiện hành khác của nhà nước
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất
Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện hoặc bản đồ trích đo địa chính, trích bản vẽ quy hoạch xây dựng
Hồ sơ năng lực của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của cá nhân đo đạc bản đồ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS55
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

1
22