Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS64
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố có ranh giới lập quy hoạch
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00.
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.
+ Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân nhận phiếu hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý
Bước 2: Phòng Chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ trong vòng 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm một số nội dung:
- Thẩm định về năng lực hành nghề của đơn vị, cá nhân thiết kế.
- Sự phù hợp của hồ sơ quy hoạch.
- Sự phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Ý kiến của các cơ quan liên quan, tổ chức có liên quan.
- Thẩm định về ranh giới khu đất, hiện trạng (có thể đi thăm thực địa).
- Thẩm định về phương án kiến trúc, giải pháp kỹ thuật.
- Thẩm định về đấu nối với các khu lân cận.
- Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.
- Dự thảo Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch
Bước 3: Phòng chuyên môn tổng hợp trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch vùng. Tổng hợp hồ sơ chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình UBND tỉnh
Bước 4: UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định và gửi quyết định phê duyệt về Sở Xây dựng
Bước 5: Cá nhân xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ Đầu tư phải thực hiện Báo cáo, giải trình nội dung trước Hội đồng, hội nghị thẩm định quy hoạch (nếu có yêu cầu)
Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng phải đảm về nội dung, hình thức theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và hồ sơ nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch
Văn bản của HĐND cùng cấp thông qua đồ án quy hoạch
Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế
Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chuyên ngành có liên quan về quy hoạch
Đĩa CD lưu nội dung hồ sơ khảo sát, thiết kế lập quy hoạch
Về hồ sơ gồm có:
- Bản vẽ, báo cáo khảo sát địa hình:
+ Bản vẽ khảo sát địa hình
+ Báo cáo khảo sát địa hình
- Quy hoạch:
+ Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng đô thị. Có các phụ lục tính toán và có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 kèm theo;
+ Bản vẽ quy hoạch chung xây dựng. Thành phần bản vẽ:
01- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng;
02- Các bản đồ hiện trạng;
03- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (Tối thiểu 2 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình duyệt);
04- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị;
05- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch;
06- Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
07- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược;
+ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị.
+ Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.
* Ghi chú: Về tỷ lệ bản đồ
- Đối với thành phố thuộc Tỉnh, thị xã:
+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000;
+ Sơ đồ và bản đồ quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;
- Đối với thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn:
+ Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;
+ Sơ đồ và bản đồ quy hoạch, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định dự án Theo tỷ lệ phần trăm dự toán chi phí lập quy hoạch.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS64
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17