Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS69
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố có ranh giới lập quy hoạch
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang.
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00.
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00.
+ Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân nhận phiếu hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý
Bước 2: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm một số nội dung:
- Nghị Quyết của HĐND cùng cấp.
- Sự phù hợp của hồ sơ.
- Thẩm định về vị trí, ranh giới khu đất (có thể đi thăm thực địa).
- Thẩm định sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.
- Dự thảo Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
Bước 3: Phòng chuyên môn tổng hợp trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch vùng. Tổng hợp hồ sơ chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình UBND tỉnh
Bước 4: UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định và gửi quyết định phê duyệt về Sở Xây dựng
Bước 5: Cá nhân xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ Đầu tư phải thực hiện Báo cáo, giải trình nội dung trước Hội đồng, hội nghị thẩm định quy hoạch (nếu có yêu cầu)
Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng phải đảm về nội dung, hình thức theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và hồ sơ nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch
Văn bản của HĐND cấp tỉnh thông qua đồ án quy hoạch
Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thiết kế
Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chuyên ngành có liên quan về quy hoạch
Đĩa CD lưu nội dung hồ sơ khảo sát, thiết kế lập quy hoạch
Về hồ sơ gồm có:
- Bản vẽ, báo cáo khảo sát địa hình:
+ Bản vẽ khảo sát địa hình
+ Báo cáo khảo sát địa hình
- Quy hoạch:
+ Thuyết minh quy hoạch xây dựng vùng. Có các phụ lục tính toán và có các sơ đồ, bản vẽ A3 in màu thu nhỏ kèm theo;
+ Bản vẽ quy hoạch xây dựng vùng.
- Thành phần bản vẽ:
01- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng;
02- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất.
03- Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường;
(Nội dung sơ đồ 2, 3 có thể được lồng ghép vào thành 1 sơ đồ);
04- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng;
05- Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng.
06- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược;
c) Báo cáo khảo sát xây dựng;
b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
(Gồm 01 bộ màu phi tỷ lệ, 02 bộ đen trắng đúng tỷ lệ, khi đã được phê duyệt nộp tối thiểu 07 bộ đen trắng đúng tỷ lệ tại Sở Xây dựng để đóng dấu lưu)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định dự án Theo tỷ lệ phần trăm dự toán chi phí lập quy hoạch.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS69
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39