Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS75
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tư pháp gửi hồ sơ cho Bộ Tư pháp (Vụ hành chính tư pháp)
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp xem xét việc cho ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Công văn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch và cấp cho đương sự Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 67, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Phòng Hành chính tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tư pháp ký công văn gửi Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) xin ý kiến về việc ghi chú
Bước 3: Nhận công văn do Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) gửi
Bước 4: Lãnh đạo Sở Tư pháp ký Giấy xác nhận đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện để ghi chú thì phải trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho đương sự
Bước 5: Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp trả Giấy xác nhận đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho công dân
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Những Bản án/Quyết định ly hôn, Bản thỏa thuận ly hôn hoặc những giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn
Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Bản sao hộ khẩu.
Ghi chú: Đối với những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS75
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23