Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-BS94
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều – Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3823.139; Fax: 0240.3823.139
Thời gian tiếp nhận:
- Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế đối ngoại
Bước 2: Phòng Kinh tế đối ngoại xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa vị trí đăng ký đầu tư (nếu cần thiết) và tổ chức hội nghị thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Căn cứ biên bản hội nghị thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản (kèm theo hồ sơ) chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 3: Văn phòng UBND tỉnh chuyển kết quả giải quyết của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian trả kết quả:
- Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần
Một (01) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu M5)
Một (01) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư (đối với Nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với Nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu)
Một (01) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh) hoặc Hợp đồng liên doanh (trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với nhà đàu tư trong nước)
Một (01) Thuyết minh dự án đầu tư kèm theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng (nếu dự án sử dụng đất <= 5 ha) hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 (nếu dự án sử dụng đất > 5 ha)
Một (01) Văn bản cho phép khảo sát địa điểm đầu tư
Một (01) Báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư:
Đối với doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh: Nhà đầu tư phải nộp kèm theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong hai (02) năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới hai năm thì nộp báo cáo tài chính năm gần nhất
Một (01) Trích lục bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới vị trí đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
* Đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện: Ngoài hồ sơ quy định trên đây, Nhà đầu tư phải nộp kèm theo giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 8 bộ, trong đó có 1 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đè nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-BS94
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21