Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-051902-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh Bắc Kạn
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, giao giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Bước 3: Xử lý hồ sơ và thông báo cho HTX sửa đổi, bổ sung hồ sơ (HTX chỉ phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ một lần duy nhất)
Bước 4: Trả kết quả tại phòng ĐKKD, thời gian trả vào tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có vốn điều lệ.
Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005
Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định
Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Nghị 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu)
Điều lệ hợp tác xã
Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu)
Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã
Nghị quyết của Đại Hội xã viên về việc chia, tách HTX
Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia tách đã thảo thuận với các chủ nợi, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tải về
Số lượng xã viên, danh sách thành viên của Liên hiệp hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-051902-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
8