Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-055626-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu trình bày nội dung cần chứng thực
Bước 2: Cán bộ xã, phường, thị trấn kiểm tra bản chính nếu hợp pháp thì chứng thực, nếu có dấu hiệu giả mạo thì từ chối
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
(Việc chứng thực được thực hiện vào các ngày trong tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến đề nghị chứng thực đương sự phải xuất trình bản chính
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực bản sao từ bản chính 2.000 đồng/trang Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [221]
Đề nghị khen thưởng cống hiến lâu dài cho cá nhân (huân chương) - Bắc Kạn
Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân - Bắc Kạn
Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh - Bắc Kạn
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân - Bắc Kạn
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Bắc Kạn
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Bắc Kạn
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đối với cá nhân - Bắc Kạn
Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh hộ kinh doanh - Bắc Kạn
Giấy chứng nhận đăng ký Dấu nghiệp vụ thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Bắc Kạn
Thẩm định Hồ sơ cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản) - Bắc Kạn
Cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (trong trường hợp địa phương chưa có cơ sở dạy nghề thuyền viên) - Bắc Kạn
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Bắc Kạn
Cấp Giấy phép sản xuất rượu - Bắc Kạn
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu - Bắc Kạn
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Bắc Kạn
Chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng do người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch - Bắc Kạn
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã, thị trấn - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (đối với các cơ sở do các huyện, thị xã cấp giấy phép kinh doanh) - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao - Bắc Kạn
Dự thi lấy Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện TNĐ từ hạng Ba trở xuống - Bắc Kạn
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường - Bắc Kạn
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình và nhà ở đô thị - Bắc Kạn
Cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bắc Kạn
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: Vắc xin, sinh phẩm y tê; Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Thực phẩm, phụ gia thực phẩm) - Bắc Kạn
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước không thu tiền sử dụng đất - Bắc Kạn
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch - Bắc Kạn
Cấp Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới - Bắc Kạn
Cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Bắc Kạn
Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bị mất giấy chứng nhận) - Bắc Kạn
Cấp phép xây dựng dùng cho công trình thuộc dự án của nhà nước - Bắc Kạn
Cấp phép xây dựng dùng cho công trình thuộc dự án doanh nghiệp tư nhân - Bắc Kạn
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp - Bắc Kạn
Đăng ký hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại - Bắc Kạn
Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện Công ty Nhà nước - Bắc Kạn
Đăng ký thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án - Bắc Kạn
Chuyển nhượng dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Khoanh nợ/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng bị phá sản - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ gốc/Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn… - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng bị giải thể - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng bị phá sản - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ lãi/Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu - Bắc Kạn
Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ lãi/Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn… - Bắc Kạn
Tuyển dụng công chức - Bắc Kạn
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/dự án quy hoạch - Bắc Kạn
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng phòng hộ khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn - Bắc Kạn
Cấp lại chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật - Bắc Kạn
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật - Bắc Kạn
Chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Viet GAP) cho rau, quả, chè an toàn - Bắc Kạn
Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y - Bắc Kạn
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y - Bắc Kạn
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án chuẩn bị đầu tư - Bắc Kạn
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác/Tạm ứng vốn/Dự án quy hoạch - Bắc Kạn
Xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp trên địa bàn không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị đến 10 triệu đô la Mỹ - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ - Bắc Kạn
Cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép - Bắc Kạn
Cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài - Bắc Kạn
Thẩm định hồ sơ xin cấp thẻ nhà báo - Bắc Kạn
Thẩm định hồ sơ xin cấp đổi thẻ nhà báo - Bắc Kạn
Công tác tuyển dụng cán bộ - công chức loại A - Bắc Kạn
Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Bắc Kạn
Xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án không phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có dự án không phân cấp - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án không phân cấp - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh - Bắc Kạn
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn ngoại tệ - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Bán nợ/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính và giá bán nợ bằng hoặc cao hơn giá trị nợ gốc - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Bán nợ/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính và giá bán nợ thấp hơn giá trị nợ gốc - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc tuyên bố là đã chết - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng bị phá sản - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích - Bắc Kạn
Bảo lãnh Tín dụng đầu tư: Khoanh nợ/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Khoanh nợ/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ lãi - Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng bị giải thể - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ gốc/Trường hợp khách hàng bị phá sản - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ lãi - Trường hợp khách hàng bị giải thể - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ lãi - Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ lãi - Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự - Bắc Kạn
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư:Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Gia hạn các trường hợp còn lại - Bắc Kạn
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Gia hạn nợ/Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thẩm quyền của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển - Bắc Kạn
Cấp hỗ trợ sau đầu tư/Thẩm định hồ sơ/Thẩm định hồ sơ dự án không phân cấp - Bắc Kạn
Cấp hỗ trợ sau đầu tư/Thẩm định hồ sơ/Thẩm định hồ sơ dự án phân cấp - Bắc Kạn
Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Giải ngân - Bắc Kạn
Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Thẩm tra hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay - Bắc Kạn
Cho vay lại vốn ODA: Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với các Chương trình/dự án - Bắc Kạn
Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro/Khách hàng bị phá sản - Bắc Kạn
Mở tài khoản thanh toán – Đối với khách hàng đã mở tài khoản, có thay đổi thông tin tại Phòng Giao dịch - Chi nhánh ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn Thái Nguyên – Bắc Kạn
Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro/Trường hợp khách hàng bị giải thể - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Ổn định sản xuất ban đầu/Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước/Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Ổn định sản xuất ban đầu/Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân/Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Ổn định sản xuất ban đầu/Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)/Phương thức cho vay theo từng lần - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Ổn định sản xuất ban đầu/Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân)/Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Ổn định sản xuất ban đầu/Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước/Phương thức cho vay theo từng lần - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Ổn định sản xuất ban đầu/Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân/Phương thức cho vay theo từng lần - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Đơn vị thi công/Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân) - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Đơn vị thi công/Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước - Bắc Kạn
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay/Đơn vị thi công/Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân - Bắc Kạn
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Gia hạn nợ/Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển - Bắc Kạn
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước/Bán nợ/giá bán nợ bằng hoặc cao hơn dư nợ gốc/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính - Bắc Kạn
Tặng cho quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước Xóa nợ lãi/Trường hợp khách hàng là cá nhân bị tuyên bố là mất tích - Bắc Kạn
Cấp Chứng chỉ định giá bất động sản - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có Giấy chứng nhận đối với tổ chức - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Bắc Kạn
Cung cấp thông tin và Cấp chứng chỉ quy hoạch đối với các công trình dự án thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của cấp huyện (không áp dụng cho nhà ở riêng lẻ) - Bắc Kạn
Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức - Bắc Kạn
Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Bắc Kạn
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng - Bắc Kạn
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bắc Kạn
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn - Bắc Kạn
Tiếp nhận mẫu thử nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá - Bắc Kạn
Cấp Chứng chỉ hành nghề Y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Bắc Kạn
Cấp Chứng chỉ hành nghề Y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - Bắc Kạn
Cấp Chứng chỉ hành nghề Y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị y học cổ truyền - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản – kế hoạch hóa gia đình - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Điều dưỡng – Phục hối chức năng và vật lý trị liệu - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ - Bắc Kạn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Phòng xét nghiệm - Bắc Kạn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Bắc Kạn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Bắc Kạn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề loại hình Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Kạn
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Phòng chẩn trị y học cổ truyền - Bắc Kạn
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Kạn
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế - Bắc Kạn
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, bán lẻ - Bắc Kạn
Đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược - Bắc Kạn
Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, thay đổi tên cơ sở kinh doanh nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp giấy cho cơ sở bán buôn lẻ - Bắc Kạn
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 - Bắc Kạn
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Bắc Kạn
Quyết định thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh - Bắc Kạn
Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh - Bắc Kạn
Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh - Bắc Kạn
Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp - Bắc Kạn
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước - Bắc Kạn
Cấp giấy gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm - Bắc Kạn
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp - Bắc Kạn
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Kạn
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; Được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; Không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp; Không có đủ sức khỏe để hành nghề và các trường hợp khác theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng Chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng Xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với Trạm xá, Trạm Y tế cấp xã - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm - Bắc Kạn
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Bắc Kạn
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bắc Kạn
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bắc Kạn
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Bắc Kạn
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Bắc Kạn
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Bắc Kạn
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Bắc Kạn
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) - Bắc Kạn
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Bắc Kạn
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Bắc Kạn
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Bắc Kạn
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Bắc Kạn
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Bắc Kạn
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng Tiếng Việt - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-055626-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18