Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-057158-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị chứng thực nộp một bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Bước 2: Cán bộ xã, phường, thị trấn kiểm tra nếu phù hợp thì thực hiện chứng thực, nếu không thực hiện thì phải nói rõ lý do
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
(Được thực hiện vào các ngày trong tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến nộp hồ sơ đương sự phải xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu
Phiếu yêu cầu chứng thực văn bản (Theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003;
Trường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, nếu người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì phải có xác nhận bằng văn bản (bản sao) của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực hợp đồng, giao dịch khác 20.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-057158-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Bắc Kạn
Chứng thực hợp đồng liên quan đến quyền của người sử dụng đất - Bắc Kạn
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Bắc Kạn
Tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho hộ gia đình, cá nhân - Bắc Kạn
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Bắc Kạn
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Bắc Kạn
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Bắc Kạn
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Bắc Kạn
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Bắc Kạn
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Bắc Kạn
Chứng thực di chúc - Bắc Kạn
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Bắc Kạn
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Bắc Kạn
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở - Bắc Kạn

0
25