Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-057878-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnGiấy phépGiấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định và đến nộp trực tiếp tại Văn phòng BQL, tổ 7- thị trấn Chợ Mới - H.Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Văn phòng Ban quản lý tỉnh Bắc Kạn sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Văn phòng Ban quản lý sẽ hướng dẫn nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Văn phòng Ban quản lý sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp nhà đầu tư không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào KCN, Ban quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết rõ lý do, thời gian thông báo không quá 07 ngày.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các dự án đầu tư cần phải phù hợp với quy hoạch nghành nghề của khu công nghiệp
- Các ngành sản xuất các sản phẩm sau đây được đầu tư vào Khu công nghiệp:
+ Sản xuất, lắp ráp cơ khí.
+ Chế biến khoáng sản, kim loại màu.
+ Chế biến nông lâm sản.
+ Sản xuất vật liệu xây dựng và một số ngành sản xuất khác không gây tác động xấu đến môi trường.
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; sản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân với nhà đầu tư là cá nhân
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đàu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Biên bản thoả thuận địa điểm đầu tư dự án với Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp (có kèm theo trích sao chi tiết lô đất xây dựng)
Số bộ hồ sơ: 6 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ( phụ lục I-1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-057878-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21