Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-058313-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi bán/giao cây con 15 ngày, chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp theo mẫu biểu số 15 gửi tới Chi cục Lâm nghiệp - Tổ 4, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Cán bộ Chi cục Lâm nghiệp kiểm tra thông báo: trường hợp chưa đạt yêu cầu thì đề nghị chủ cung ứng giống bổ sung theo quy định
Bước 3: Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp nhận giấy chứng nhận tại Chi cục Lâm nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Chủ cung ứng giống cây lâm nghiêp thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (mẫu biểu số 15)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (mẫu biểu số 10)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận nguồn gốc các lô giống để gieo ươm (mẫu biểu số 07 và mẫu biểu 14)
Các văn bản, chứng từ liên quan, sổ sách cập nhật để chứng minh cây con của đơn vị sản xuất, kinh đoanh và lưu thông có nguồn gốc rõ ràng, chính xác
Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho của nơi bán, trong đó ghi rõ sô lượng kèm mã số từng lô giống và bản sao chứng nhận nguồn gốc lô giống (trường hợp mua vật liệu nhân giống của đơn vị khác để gieo ươm)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu thông báo kết quả sản xuất cây con lâm nghiệp - Mẫu biểu số 15
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-058313-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19