Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-059275-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công chứng viên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công chứng viên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất tại Phòng Công chứng - Sở Tư pháp
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, thụ lý ghi vào sổ công chứng hợp đồng, giao dịch. Trường hợp chưa thực hiện được ngay thì công chứng viên viết phiếu hẹn
Bước 3: Công chứng viên thực hiện việc công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
Bước 4: Nhận kết quả và nộp phí công chứng tại Phòng Công chứng - Sở Tư pháp
(Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần, trong giờ hành chính)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp bản sao chưa qua chứng thực, Khi nộp hồ sơ, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đổi chiếu
Phiếu yêu cầu công chứng văn bản (Mẫu số 01/PYC)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao hộ khẩu đối với trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003.
Trường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, nếu người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì phải có xác nhận bằng văn bản (bản sao) của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Công chứng hợp đồng chuyển đổi đất nông nghiệp 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-059275-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32