Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-059520-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Kiểm lâm; Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ rừng nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp Tổ 4 - Phường Đức Xuân - Thị xã Bắc Kạn
Bước 2: Cán bộ Chi cục Lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì yêu cầu chủ rừng bổ sung theo quy định
Bước 3: Chủ rừng nhận Quyết định phê duyệt Hồ sơ thiết kế của Chi cục Lâm nghiệp và Giấy phép khai thác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chi cục Lâm nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác Nhựa thông
Biên bản nghiệm thu Hồ sơ thiết kế giữa chủ rừng với đơn vị thiết kế
Thuyết minh thiết kế khai thác; Biên bản bài cây trích nhựa; Biểu thiết kế khai thác (theo mẫu), dự toán chi phí sản xuất và bản đồ thiết kế khai thác tỷ lệ 1/5.000
Bản photo coppy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác nhựa thông, chủ rừng là tổ chức - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-059520-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33