Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-078389-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), Ủy ban nhân dân huyện, (thị xã) nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất lập hồ sơ trúng đấu giá
Bước 2: Nộp hồ sơ hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất đất tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn (Tổ 4, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)
* Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy giao nhận hồ sơ và hen ngày trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để đơn vị, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Quy định thời gian giao nhận từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn
Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất the quy định của pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất
Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 1% giá trị quyền sử dụng đất
Lệ phí địa chính 100.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Phí đo đạc lập bản đồ địa chính - Tỷ lệ: 1/500: + Diện tích dưới 1ha mức thu 50,0 đồng/m2. + Diện tích từ 1-3 ha mức thu 40,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 500.000,0 đ ồng/ l ần đo. + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 30,0 đồng/m2, mức thu thấp nhất 1.200.000,0 đồng/lần đo. + Diện tích trên 5 ha mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.500.000,0 đ/ lần đo - Tỷ lệ: 1/1000: + Diện tích dưới 1ha mức thu 30,0 đồng/m2. + Diện tích từ 1-3 ha mức thu 24,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 300.000,0 đ ồng/ l ần đo. + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 18,0 đồng/m2, mức thu thấp nhất 720.000,0 đồng/lần đo. + Diện tích trên 5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 900.000,0 đ/ lần đo - Tỷ lệ: 1/2000: + Diện tích dưới 1ha mức thu 25,0 đồng/m2. + Diện tích từ 1-3 ha mức thu 20,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 250.000,0 đ ồng/ l ần đo. + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 15,0 đồng/m2, mức thu thấp nhất 600.000,0 đồng/lần đo. + Diện tích trên 5 ha mức thu 10,0đ/m2, mức thu thấp nhất 750.000,0 đ/ lần đo - Tỷ lệ: 1/5000: + Diện tích dưới 1ha mức thu 20,0 đồng/m2. + Diện tích từ 1-3 ha mức thu 16,0 đ/m2, mức thu thấp nhất 200.000,0 đ ồng/ l ần đo. + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 12,0 đồng/m2, mức thu thấp nhất 480.000,0 đồng/lần đo. + Diện tích trên 5 ha mức thu 8,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000,0 đ/ lần đo
Phí thẩm định hồ sơ: Doanh nghiêp, Tổ chức kinh doanh 1.000.000đ/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký quyền sử dụng đất cho tổ chức do trúng đấu giá quyền sử dụng đất - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-078389-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35