Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-078688-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Thông tin tư liệu và sở hữu trí tuệ- Sở khoa học và công nghệ Bắc Kạn
Bước 2: Cán bộ phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn. Nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Thông tin tư liệu và Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong tuần
Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ
Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức
Chứng từ nộp phí, lệ phí
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 100.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-078688-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Sở hữu công nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20