Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-079646-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả thử nghiệm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Sở Khoa học và Công nghệ
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét tính hợp lệ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn, nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn bổ sung
Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Sở Khoa học và Công nghệ vào các ngày làm việc trong tuần
Bản đăng ký kiểm tra chất lượng
Bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực (nếu có)
Tài liệu kỹ thuật khác liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá a. Bê tông - Độ sụt bê tông: 20.000đ - Thử nén bê tông trên mẫu có sẵn: 90.000đ - Đúc mẫu bê tông tại hiện trường: 200.000đ - Thiết kế cấp phối bê tông: 400.000đ b.Gạch xây - Độ bền nén: 90.000đ - Độ bền uốn: 70.000đ c. Sắt thép - Thử kéo nén: 90.000 đến 300.000đ d. Cát, đá, sỏi: - Thử khối lượng riêng: 20.000đ - Thử khối lượng thể tích: 20.000đ - Thành phần hạt: 100.000đ - Hàm lượng tạp chất hữu cơ: 20.000đ - Hàm lượng hạt thoi dẹt: 30.000đ - Độ ẩm: 20.000đ - Độ hút nước: 60.000đ - Giới hạn bền nén của đá hộc: 120.000đ - Hàm lượng bụi: 20.000đ - Mài mòn trong tang quay: 80.000đ đ. Đất - Thử độ ẩm: 40.000đ - Giới hạn lăn, dẻo: 40.000đ - Giới hạn chảy: 40.000đ - Thành phần hạt: 150.000đ - Thử nghiệm đầm nén tiêu chuẩn: 300.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận mẫu thử nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-079646-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17