Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-079798-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Địa chỉ: …………………………………………
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả, giấy biên nhận được lập thành 02 bản, một bản giao cho người nộp (đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân) và một bản lưu tại cơ quan.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn, giải thích cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, thứ 5 hàng tuần.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận chuyển Hồ sơ đến cán bộ địa chính, xây dựng cấp Xã. Cán bộ địa chính, xây dựng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ. Nếu đạt yêu cầu soạn nội dung điêù chỉnh Giấy phép xây dựng trình lãnh đạo ký, chuyển về Văn thư (Bộ phận tiếp nhận) đóng dấu. Nếu không đạt yêu cầu, Cán bộ địa chính, xây dựng xã có văn bản trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Bước 4: - Trả kết quả tại Bộ phận tiêp nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Địa chỉ: …………………………………………
+ Sau khi kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, cán bộ giao Giấy phép xây dựng cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền..
+ Thời gian trao trả hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, thứ 5 hàng tuần.
Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp
Hồ sơ thiết kế điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-079798-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26