Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-079894-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y (địa chỉ: Tổ 9 - Phường Chí Kiên - Thị xã Bắc Kạn) hoặc Trạm thú y các huyện, thị xã
Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thông báo ngày đi kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y hoặc yêu cầu hoàn chỉnh nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do không gia chứng chỉ hành nghề
Bước 3: Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại địa điểm kinh doanh
Bước 4: Cá nhân nhận gia hạn Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tại Chi cục Thú y hoặc Trạm thú y các huyện, thị xã
Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
Giấy khám sức khoẻ xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp
Bản sao hợp pháp chứng chi hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y đã cấp
Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
02 ảnh 3 x4 chụp trong năm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn chứng chỉ 25.000đ
Lệ phí kiểm tra điều kiện 250.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-079894-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21