Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-080134-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại phòng Nghiên cứu Tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý chi trả ngoại tệ và được TCTD uỷ quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ nộp hồ sơ tại phòng Nghiên cứu Tổng hợp và quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Bắc Kạn xem xét, thẩm định hồ sơ
Bước 3: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện:
a. Có hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với TCTD được phép;
b.Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho người thụ hưởng.
Đơn xin làm đại lý chi trả ngoại tệ cho TCTD được phép
Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với TCTD được phép
Bản sao có công chứng quyết định thanh lập TCKT, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin làm đại lý chi trả ngoại tệ cho TCTD được phép;
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-080134-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21