Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-082975-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua khen thưởng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc sau khi có kết quả họp Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị (nơi cá nhân công tác trước khi nghỉ hưu) tổ chức họp xét thi đua, lập hồ sơ khen gửi về Ban Thi đua, khen thưởng - sở Nội vụ
Bước 2: Ban Thi đua khen thưởng tiếp nhận, thẩm định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện trình khen, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện trình khen, Ban Thi đua KT thông báo cho đơn vị trình khen trong thời gian 10 ngày (kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đồng ý với cơ quan thẩm định).
Sau khi có quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền, các đơn vị trình hồ sơ khen thưởng nhận hiên vật trực tiếp tại Ban TĐKT.
Tờ trình của đơn vị đề nghị khen thưởng
Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua khen thưởng đơn vị
Bản tóm tắt quá trình công tác đề nghị tặng thưởng (truy tặng) huân chương (theo mẫu)
Bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận là cán bộ lão thành cách mạng hoặc cán bộ tiền khởi nghĩa (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 03: Bản tóm tắt quá trình công tác đề nghị tặng thưởng ( truy tặng) huân chương.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị khen thưởng cống hiến lâu dài cho cá nhân (huân chương) - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-082975-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21