Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-083388-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh, công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, giao giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Bước 3: Xử lý hồ sơ và thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (doanh nghiệp chỉ phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ một lần duy nhất)
Bước 4: Trả kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh vào tất cả các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn thành lập mới công ty Nhà nước quy định tại Điều 3 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP;
2. Có mức vốn điều lệ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP;
3. Đề án thành lập mới công ty nhà nuớc có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
4. Dự thảo Điều lệ công ty Nhà nước phải có các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước, không trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật;
5. Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 5 Mục I Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005;
6. Đối với Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, ngoài các quy định trên đây, việc thành lập mới phải đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại các khoản 1,2,3 và 5 Điều 48 Luật DNNN;
7. Đối với tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập, ngoài các quy định trên đây, việc thành lập mới phải đáp ứng thêm điều kiện về cơ cấu thành viên quy định tại Điều 19 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ.
Đơn đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước (theo mẫu)
Quyết định của Bộ trưởng (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).. V/v thành lập mới công ty nhà nước (theo mẫu)
Điều lệ công ty đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc công ty có HĐQT, Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc), chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị hoặc cá nhân khác giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh công ty Nhà nước
Tải về
Quyết định của Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh).. V/v thành lập mới công ty nhà nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký thành lập mới Doanh nghiệp Nhà nước 200.000 đ/01 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh thành lập mới công ty Nhà nước - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-083388-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27