Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-090567-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi nhánh NHPT, Sở Giao dịch NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh NHPT, Sở Giao dịch NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ngân hàng phát triển ra thông báo nhận nợ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo nhận nợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi ngân hàng phát triển ra thông báo nhận nợ, chủ đầu tư phải ký Hợp đồng tín dụng với lãi suất phạt bằng 150% lãi suất cho vay vốn của TCTD.Sau đó chủ đầu tư phải ký luôn khế ước nhận nợ với ngân hàng phát triển về số tiền ngân hàng phát triển sẽ trả nợ thay với lãi suất phạt bằng 150% lãi suất cho vay vốn của TCTD
Bước 2: Sau khi ký khế ước nhận nợ bắt buộc, chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ trả nợ theo cam kết. Việc thu nợ vay bắt buộc, CN ngân hàng phát triển thực hiện theo quy định tại Quy chế cho vay vốn TD ĐT
Văn bản của chủ đầu tư báo cáo tình hình dự án, lý do đề nghị trả nợ thay
Báo cáo tình hình SX KD tình hình tài chính của chủ đầu tư đến tổ chức trả nợ thay
Văn bản đề nghị ngân hàng phát triển trả nợ thay của TCTD
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 04/BLTD ĐT theo: Thông báo nhận nợ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Thu nợ vay bắt buộc - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-090567-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32