Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-092042-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động thương binh và xã hội; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh ngân hàng phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo cho vay
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT
Bước 2: Cán bộ Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01)
Bước 3: Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh ngân hàng phát triển thẩm tra hồ sơ vay vốn
Bước 4: Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp
Bước 5: Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi doanh nghiệp (Mẫu số 05)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ cho doanh nghiệp vay khi đã sử dụng hết các nguồn vốn của doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc. Các nguồn của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nêu trên bao gồm: Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội
Doanh nghiệp có số lao động phải giảm từ 30% lao động trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 03 tháng)
Được Sở lao động thương binh và xã hội địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xác nhận phương án sắp xếp lao động
Được Sở Tài chính xác nhận báo cáo các nguồn tài chính của Doanh nghiệp, bao gồm:Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho Bảo hiểm xã hội
Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 02)
Hồ sơ pháp lý:
- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng (bản sao có dấu của doanh nghiệp)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có dấu của doanh nghiệp)
Bộ hồ sơ pháp lý chỉ gửi cho lần vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi có thay đổi về nội dung, số liệu
Hồ sơ tài chính:
- Báo cáo tài chính năm 2008 được lập theo quy định của pháp luật (bản sao có dấu của doanh nghiệp).
- Báo cáo tài chính quý gần nhất đến thời điểm lập hồ sơ vay vốn (bản sao có dấu của doanh nghiệp).
- Xác nhận của Sở Tài chính về các nguồn của Doanh nghiệp để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao động bị mất việc làm: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, các khoản tiền lương phải trả cho người lao động kể cả Quỹ dự phòng tiền lương, các nguồn đã trích để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đóng cho cơ quan BHXH.
Hồ sơ lao động - bảo hiểm xã hội:
- Phương án sắp xếp lao động năm 2009 được Sở lao động - Thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xác nhận.
- Danh sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm hoặc thôi việc của người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 (Mẫu số 03).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 01- Phiếu giao nhận hồ sơ
Tải về
Mẫu số 02- Giấy đề nghị vay vốn
Tải về
Mẫu số 03- Danh sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (hoặc thôi việc) của người lao động bị mất việc làm trong năm 2009
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Thẩm tra hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-092042-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24