Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-092140-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động thương binh và xã hội; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện: 1. Trả tiền trực tiếp cho người lao động: - Tại Ban Quản lý Khu công nghiệp đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp - Tại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp. - Tại Chi nhánh ngân hàng phát triển đối với doanh nghiệp có trụ sở không xa trụ sở của Chi nhánh ngân hàng phát triển 2. Trả tiền cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội: chuyển khoản trực tiếp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội
Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận được thông báo cho vay của Chi nhánh NHPT, trong thời hạn 07 ngày (tính theo ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Khế ước nhận nợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ giải ngân đến Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh ngân hàng phát triển (sau đây viết chung là Chi nhánh NHPT)
Bước 2: Cán bộ Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Sau khi Chi nhánh ngân hàng phát triển chấp thuận giải ngân, doanh nghiệp phải ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số C80a-NHPT)
Bước 4: Giải ngân:
+ Trả nợ lương trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lao đông bị mất việc làm:
- Chi nhánh ngân hàng phát triển tiến hành giải ngân trực tiếp cho người lao động trước sự chứng kiến của doanh nghiệp. Khi nhận tiền người lao động xuất trình chứng minh thư nhân dân (trường hợp nhận thay có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật kèm theo chứng minh thư nhân dân của người nhận thay; Trường hợp không có chứng minh thư nhân dân thì có giấy xác nhận của doanh nghiệp và cơ quan công an nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các giấy tờ trên sau đây gọi là giấy tờ tuỳ thân)
- Nếu người lao động vắng mặt chưa đến nhận tiền đúng thời gian thông báo thì đến trụ sở Chi nhánh ngân hàng phát triển đển làm thủ tục nhận tiền, người lao động mang theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp kèm giấy tờ tuỳ thân hợp pháp.
+ Chuyển nợ bảo hiểm xã hội cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội: Chi nhánh ngân hàng phát triển chuyển khoản số tiền doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Giấy đề nghị giải ngân (Mẫu số 04a) kèm theo Bảng kê tiền lương, BHXH, trợ cấp mất việc hoặc thôi việc của người lao động mất việc, thôi việc đề nghị được chi trả (Mẫu số 04b)
Bảng kê số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2009 cuả người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc được cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xác nhận
Hợp đồng của người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc trong năm 2009 (bản sao có dấu của doanh nghiệp)
Quyết định cho thôi việc, nghỉ việc của ngưòi lao động bị mất việc làm ( bản sao có dấu của doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê tiền lương, BHXH, trợ cấp của người lao động mất việc -Mẫu số 04b
Tải về
Bảng kê tổng hợp phiếu chi tiền mặt. Mẫu số: C13b-NHPT
Tải về
Giấy đề nghị giải ngân vốn vay hỗ trợ đôí với doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế có cắt giảm lao động trong năm 2009 Mẫu số 04a
Tải về
Khế ước nhận nợ vay. Mẫu số C80a-NHPT
Tải về
Phiếu chi tiền mặt. Mẫu số: C13a-NHPT
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, có cắt giảm lao động trong năm 2009: Giải ngân - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-092140-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22