Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-092243-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công an tỉnh Bắc Kạn thành lập Hội đồng tuyển chọn và Hội đồng khám sức khoẻ; thông báo công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an huyện, thị xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.
Công dân tham dự tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Công an huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Bắc Kạn nơi công dân có hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.
- Công an cấp huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh Bắc Kạn.
- Công an cấp huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch của công dân tham dự tuyển chọn phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định.
- Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh phối hợp Hội đồng khám sức khoẻ tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho công dân dự tuyển.
- Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh Bắc Kạn kết quả và tổ chức xét duyệt, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bước 3: Thông báo quyết định của Công an tỉnh đối với công dân dự tuyển phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân:
- Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo lý do cho công dân biết.
- Trường hợp đáp ứng yêu cầu thì Giám đốc Công an tỉnh ký Quyết định tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân và gửi trước ngày gọi nhập ngũ 15 ngày cho người trúng tuyển 01 bản, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi công dân đăng ký thường trú 01 bản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng tuyển chọn: Công dân nam có đủ các điều kiện sau:
- Hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đơn vị Công an tổ chức tuyển chọn;
- Độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi; riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (V15) và Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (C22) từ đủ 18 tuổi đến 22 tuổi;
- Đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú.
* Các điều kiện ưu tiên:
- Điểm dự thi đại học, cao đẳng;
- Năng khiếu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;
- Con của đối tượng chính sách, con cán bộ Công an đã nghỉ hưu, từ trần hoặc đang công tác; con cán bộ lãnh đạo chủ trì cấp tỉnh, cấp huyện.
Tiêu chuẩn tuyển chọn:
* Tiêu chuẩn chính trị:
- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển những thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Bảo đảm các quy định cụ thể về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
* Phẩm chất đạo đức:
Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm.
* Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc. Các khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.
* Sức khoẻ:
- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện và các quy định cụ thể của Bộ Công an.
Bản sao giấy khai sinh (có công chứng hoặc chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú)
Bản lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09), dán ảnh 4 × 6 cm đóng dấu giáp lai và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú
Bản sao có công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, đào tạo do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; nếu dự tuyển phục vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (V15) có thêm bản sao học bạ Trung học phổ thông; giấy báo kết quả dự thi đại học, cao đẳng
Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đảng viên, đoàn viên)
Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-092243-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17