Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-093191-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đựơc hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước1: Trước khi giấy chứng nhận hết hạn 03 tháng, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xem xét hồ sơ: Nếu hồ sơ không hợp lệ và chưa đầy đủ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh
Bước 3: Tiến hành đi kiểm tra, đánh giá tại thực địa
Bước 4: Tổ chức nhận Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận Viet GAP
Bản sao hợp pháp quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù với các điều kiện quy định tại điều 13 quy chế kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN, ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT
Mẫu giấy chứng nhận Viet GAP
Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận Viet GAP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Viet GAP) cho rau, quả, chè an toàn - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-093191-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19