Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-093561-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ cho phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế Bắc Kạn, Số 14 đường Trường Chinh thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn) vào giờ hành chính. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Hồ sơ làm lại phải hoàn thành trong vòng 1 tuần.
Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định điều kiện hành nghề căn cứ vào hồ sơ và triển khai thực tế tại cơ sở xin cấp
Bước 4: Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân
Bước 5: Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng tư vấn xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân, Giám đốc Sở Y tế ký quyết đinh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho từng trường hợp cụ thể
Bước 6: Thông báo kết quả xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân cho các đối tượng nộp hồ sơ xin xét
Bước 7: Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề hành nghề y tư nhân (nếu xét được cấp) tại phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Bắc Kạn – Số 14 đường Trường Chinh thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn. Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, người nộp hồ sơ nộp tiền lệ phí.
Thời gian trả Giấy chứng nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần sau khi đã có thông báo.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được đăng ký nhà hộ sinh và phải là người hành nghề 100% thời gian (không phải là người đăng ký hành nghề ngoài giờ hành chính);
- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại mục VIII thông tư 07/2007 như sau:
1. Các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân phải có đủ người làm công việc chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y tư nhân theo quy định tại Thông tư này phải:
a) Có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;
b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
c) Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;
d) Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
đ) Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế.
2. Người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân phải được Sở Y tế cấp giấy phép (Bộ Y tế phân cấp cho các sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nếu đáp ứng các quy định tại Điều 21, 22 của Nghị định số 103/2003/NĐ-CP (trong đó, các bằng cấp chuyên môn và các giấy tờ khác nếu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc hợp pháp hóa lãnh sự được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 03 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu; thầy thuốc là người nước ngoài phải ghi đầy đủ tên bằng chữ nước ngoài, chữ phiên âm, riêng đối với thầy thuốc là người Trung Quốc thì phải có thêm tên gọi theo tiếng Việt Nam).
Thủ tục cho phép người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân được quy định như sau:
a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Sở Y tế phải tổ chức thẩm định trình độ chuyên môn của người nước ngoài và cấp giấy phép;
b) Trường hợp không cấp phép cho người nước ngoài được làm công việc chuyên môn trong cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
c) Sở Y tế tổ chức các Hội đồng tư vấn với sự tham gia của Hội Y học, Hội Đông y cấp tỉnh để xem xét và trình Giám đốc Sở Y tế trong việc xem xét, quyết định cho người nước ngoài vào làm việc chuyên môn trong các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân theo thẩm quyền;
d) Cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân chỉ được tuyển người nước ngoài làm việc chuyên môn theo đúng số lượng quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
3. Giấy phép cấp cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân bị thu hồi trong trường hợp người đó bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ra lệnh trục xuất hoặc xử lý hình sự.
4. Khi có sự thay đổi người làm công việc chuyên môn, cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân phải báo cáo bằng văn bản với Sở Y tế nơi cấp phép để theo dõi.
5. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân phải đeo biển tên trong giờ làm việc theo mẫu quy định Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Trường hợp người đứng đầu của cơ quan hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân không thể trực tiếp điều hành cơ sở vì lý do ốm đau, nghỉ phép, đi học hoặc vì các lý do khác phải thực hiện các quy định sau:
a) Nếu thời gian không thể trực tiếp điều hành cơ sở dưới 3 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người có đủ điều kiện theo quy định tại mục III của Thông tư này thay thế;
b) Nếu thời gian không thể trực tiếp điều hành cơ sở trên 3 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người có đủ điều kiện theo quy định tại mục III của Thông tư này thay thế và có văn bản báo cáo Sở Y tế địa phương;
c) Nếu thời gian không thể trực tiếp điều hành cơ sở từ 30 ngày đến 180 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay thế, có văn bản báo cáo Sở Y tế và được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản;
d) Nếu thời gian không thể trực tiếp điều hành cơ sở trên 180 ngày thì cơ sở hành nghề y tư nhân phải làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề cho người đứng đầu thay thế;
đ) Tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề, người được ủy quyền thay thế theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 6 của Mục này phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Mục III của Thông tư này;
e) Khuyến khích cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có 2 người có chứng chỉ hành nghề y tư nhân để có thể thay thế khi cần thiết. Trường hợp cơ sở có hai người có chứng chỉ hành nghề y tư nhân thì khi người có chứng chỉ hành nghề là người đứng đầu đi vắng thì có thể ủy quyền cho người khác có chứng chỉ hành nghề và báo cáo bằng văn bản cho Sở Y tế địa phương biết.
- Nhà hộ sinh phải có ít nhất 6 phòng:
+ Phòng khám thai có diện tích ít nhất là 10m2;
+ Phòng khám phụ khoa có diện tích ít nhất là 10m2;
+ Phòng đẻ có diện tích ít nhất là 16m2;
+ Phòng kỹ thuật kế hoạch hoá gia đình có diện tích ít nhất là 10m2;
+ Phòng nằm của phụ sản (chờ đẻ, sau đẻ, sau hút thai) có diện tích ít nhất là 5m2 cho một giường bệnh;
+ Phòng hoặc góc truyền thông – Tư vấn về sức khoẻ sinh sản có diện tích ít nhất là 5m2;
+ các phòng khám và làm kỹ thuật nêu trên (trừ phòng hoặc góc truyền thông – Tư vấn) phải có tường ốp gạch men cao ít nhất từ 2m trở lên.
+ Phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng, đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;
+ Bảo đảm các điều kiện phòng chống cháy nổ, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Bản sao Chứng chỉ hành nghề hợp pháp
Giấy khám sức khỏe (của Trung tâm Y tế huyện trở lên)
Bản cam kết thực hiện đúng quy định về giá dịch vụ
Bản giải trình về cơ sở vật chất của cơ sở (trong đó có các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu nhân lực, danh mục tủ thuốc cấp cứu, bảng giá dịch vụ)
Đối với các cơ sở tư nhân có người tham gia giúp việc về chuyên môn … cần bổ sung thêm:
+ Hợp đồng lao động.
+ Giấy khám sức khỏe của từng người giúp việc (của Trung tâm y tế trở lên).
+ Văn bằng, Chưng chỉ liên quan đến hoạt động chuyên môn hợp pháp.
- Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp
- Biên bản thẩm định đủ điều kiện của đoàn thẩm định Sở y tế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với nhà hộ sinh, mức thu là 180.000 đồng

0
26