Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-094891-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Bắc Kạn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Bắc Kạn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ cho phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế Bắc Kạn, Số 14 đường Trường Chinh thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn) vào giờ hành chính. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Hồ sơ làm lại phải hoàn thành trong vòng 1 tuần.
Bước 3: Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét cấp Chứng chỉ và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y - dược tư nhân
Bước 4: Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng tư vấn xét cấp Chứng chỉ và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y - dược tư nhân, Giám đốc Sở Y tế ký quyết đinh cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho từng cá nhân cụ thể
Bước 5: Thông báo kết quả xét cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho các đối tượng nộp hồ sơ xin xét
Bước 6: Trả Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền tư nhân cho các cá nhân (nếu xét được cấp) tại phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Bắc Kạn – Số 14 đường Trường Chinh thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn. Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, người nộp hồ sơ nộp tiền lệ phí.
Thời gian trả Chứng chỉ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần sau khi đã có thông báo.
Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền đứng đầu cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền (trong đơn phải nêu rõ lý do xin cấp lại)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để làm việc của cơ sở khám, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên khám và cấp
Hai ảnh 4x6 cm (02 ảnh)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xét cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu Trung tâm Kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-094891-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28