Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-096098-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đầy đủ, đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhậnVăn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04)
Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản thông báo và yêu cầu Hợp tác xã gửi hồ sơ đề nghị thực hiện bảo lãnh; Chi nhánh lập phiếu giao nhận hồ sơ (phụ lục số 04)
Bước 3: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển kiểm tra hồ sơ yêu cầu thực hiện bảo lãnh vay vốn
Bước 4: Trường hợp không chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản thông báo từ chối không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại
Bước 5: Trường hợp chấp thuận thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản thông báo (mẫu số 09/BL-TBNN) cho Hợp tác xã ký khế ước nhận nợ bắt buộc, đồng thời, ngân hàng phát triển thực hiện thanh toán cho Ngân hàng thương mại số tiền trả nợ thay cho doanh nghiệp
Bước 6: Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển thu hồi nợ vay bắt buộc theo quy định hiện hành của NHPT
Về phía Ngân hàng thương mại:
- Văn bản yêu cầu ngân hàng phát triển thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn (bản chính).
- Chứng thư bảo lãnh do Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển phát hành (bản sao của Ngân hàng thương mại).
- Tài liệu chứng minh Ngân hàng thương mại đã áp dụng các biện pháp tín dụng để thu hồi nợ khi Hợp tác xã gặp khó khăn tạm thời (bản sao của Ngân hàng thương mại).
- Bảng kê tình hình thu nợ có ghi rõ nội dung: từng khoản giải ngân, lãi suất cho vay, số nợ (gốc và lãi) đến hạn phải thu, số nợ (gốc và lãi) đã thu và số nợ (gốc và lãi) còn phải thu nhưng chưa thu được (bản chính).
Đối với Hợp tác xã:
- Văn bản đề nghị Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển trả nợ thay (bản chính);
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đang được bảo lãnh vay vốn; nguyên nhân không trả được nợ cho Ngân hàng thương mại theo Hợp đồng tín dụng (HĐTD sửa đổi, phụ lục HĐTD) đã ký (bản chính); kèm theo các tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích (bản sao chứng thực);
- Bảng kê chứng từ trả nợ (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn đối với Hợp tác xã có dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-096098-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22