Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-096136-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: “Phòng Đăng ký và cấp chứng nhận sản phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm(có ký nhận) để kiểm tra tính phù hợp với các quy định của Nhà nước
Bước 2: Đơn vị tiến hành xét duyệt hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Đăng ký và cấp chứng nhận sản phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; (trong giờ hành chính Nhà nước từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1)
Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), (theo Mẫu 2)
Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng)
Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định
Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao)
Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có)
Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1)
Tải về
Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), (theo Mẫu 2)
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm 50.000đ/ lần/ cơ sở
Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ công bố 200.000đ/ lần/ cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-096136-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
27