Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-096186-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; (trong giờ hành chính Nhà nước từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
- Chủ cơ sở thực phẩm nộp hồ sơ tại Khoa ATVSTP & DD Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (có ký nhận) để kiểm tra tính phù hợp với các quy định của Nhà nước.
- Nếu hồ sơ chưa đủ thủ tục thì hướng dẫn chủ cơ sở thực phẩm hoàn tất thủ tục.
- Nếu hồ sơ đã hợp lệ thì tiếp nhận.
Bước 2: Tiến hành xét duyệt hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả tại khoa ATVSTP ⅅ (trong giờ hành chính Nhà nước từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm
01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành
Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung
Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 6)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 150.000đ/ lần/ cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
29